המכללה למיסים ולחשבונאות

דוח רווח והפסד

תוכן עניינים

לעסקים חשוב לעקוב אחר הרווחים וההפסדים שלהם. זה עוזר להם לקבל את ההחלטות הנחוצות כדי להבטיח את הצלחת החברה שלהם. כשזה מגיע לעסקים, רווח והפסד הם שני צדדים של אותו מטבע. לעסקים חשוב לדעת היכן הם עומדים ביחס למתחרים שלהם על מנת שהם יעמדו בקצב של התחרות ויקדמו את המשחק.

תפיסה שגויה נפוצה לגבי רווח והפסד היא שהוא צריך רק נתון אחד כדי שעסק יהיה רווחי או לא. למרות שזה עשוי להיות נכון, יש לקחת בחשבון גורמים רבים אחרים בעת חישוב הרווח או ההפסד. לדוגמה, לחברה יכולה להיות שולי רווח גבוהים אך הכנסות נמוכות, מה שעדיין יגרום לה להפסיד כסף בסך הכל. דוח רווח והפסד הוא דוח כספי הכולל את השינויים בנכסים, בהתחייבויות ובהון העצמי. הוא כולל גם דוח רווח והפסד המציג את ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי לתקופת זמן מסוימת.

לחברה יש שתי דרכים להרוויח כסף- על ידי מכירת הסחורה שלה או על ידי עשיית כסף על השקעות. כשחברה מרוויחה כסף על השקעות, אומרים שהיא בשחור.

דוח רווח והפסד של החברה מספק סקירה כללית של הביצועים הפיננסיים של החברה. זה עוזר לזהות תחומים לשיפור וגם נותן מבט ברור על האסטרטגיה העסקית.

על מנת ליצור דוח רווח והפסד, צריך קודם כל לקבל זרם הכנסות שניתן למדוד במונחים של תזרים מזומנים, מכירות או הכנסות. השלב הבא הוא לחשב את עלות הסחורה הנמכרת הכוללת עלויות ישירות כגון עלויות עבודה, הוצאות עקיפות כגון שכר דירה, שירותים וכו', ועלויות תקורה כגון שכר דירה או שירותים. השלב האחרון הוא חישוב הרווח הגולמי המחושב על ידי הפחתת העלות מההכנסה.

הוצאות עקיפות כחלק מדוח רווח והפסד

הוצאות עקיפות הן עלויות שהתהוו במהלך עסקיה של חברה אך אינן קשורות ישירות לייצור שלה.

הוצאות עקיפות יכולות להיחשב כעלות עשיית עסקים. ניתן לחלק אותם לשתי קטגוריות – קבועות ומשתנות. הוצאות קבועות הן הוצאות שנשארות קבועות לאורך זמן וכוללות שכר דירה, שירותים ומשכורות. הוצאות משתנות משתנות בהתאם להיקף הייצור או ההכנסות שהחברה מייצרת על פני פרק זמן נתון.

הוצאות עקיפות הן חלק מדוח רווח והפסד. מדובר בהוצאות שאין להן השפעה ישירה על פעילות החברה. הם גם אינם קשורים ישירות להכנסות החברה.

הוצאות עקיפות כוללות סעיפים כמו פחת, הפחתות, ריבית, מיסים ושכר דירה. ניתן לרשום הוצאות אלו בדרכים שונות בהתאם לאופן השפעתן על הדו"ח הכספי של החברה.

על מנת לדווח בצורה מדויקת על דוח רווח והפסד של חברה, חשוב לחברות לעקוב אחר ההוצאות העקיפות שלהן.

את כל אלו ועוד תוכלו ללמוד ולהכיר במהלך קורס חשבי שכר המוביל והמתקדם של המכללה למיסים ולחשבונאות.

רוצים לקבל פרטים נוספים על קורס חשבי שכר של המכללה למיסים ולחשבונאות? השאירו פרטים ויועץ לימודים יחזור אליכם.

מאמרים אחרונים שעלו
כל מה שצריכים לדעת על קורס חשבי שכר